Ukvarjamo se z izvedbo in vzdrževanjem cestnih površin, kot tudi s storitvami povezanih z prometno ureditvijo javnih in zasebnih površin (talne označbe, prometna signalizacija, prometna oprema, začasni trakovi,…). Strankam želimo ponuditi celovito rešitev na področju prometa.

Talne označbe izvajamo z ustreznimi materiali, v skladu s predpisanimi standardi ter GRACO tehnologijo, ki je vodilna pri izdelavi mehanizacije za talno signalizacijo v ZDA.

Talne označbe izvajamo ročno in strojno, prav tako izvajamo strojni posip perl, uporabljamo pa certificirane materiale slovenskega proizvajalca.
Dela izvajamo na cestah, parkiriščih, zunanjih povšinah, pogosto pa tudi v industrijskih objektih ter garažnih hišah.

Izdelujemo tankoslojne, debeloslojne, vzdolžne in prečne označbe na vozišču z enokomponentno ali dvokomponentno barvo in dobavljamo in montiramo prometne znake in ostalo prometno signalizacijo in opremo. Prav tako izdeljujemo taktilne označbe in lepimo začasne trakove.

Razpolagamo z najsodobnejšo in najnovejšo strojno opremo, ki jo narekujejo trendi naše dejavnosti, zato lahko zagotavljamo kvalitetno, varno in učinkovito izvedbo naših storitev. Redno posodabljanje strojnega parka pa usklajujemo z normativi in standardi, ki definirajo kvaliteto talnih označb.

Dobavljamo in montiramo tudi ostalo cestno prometno opremo – večinoma slovenskega proizvajalca, ki je v skladu standardom SIST EN 12899 in dosega odpornost in zahteve v skladu z pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (prometni znaki, usmerjevalne, začasni prometni sistemi- hitrostne ovire zaščitne ograje, cestni smerniki, new jerseyi, prometna ogledala, …)

Zaposlujemo mlad in izobražen kolektiv, ki svoje znanje nenehno izpolnjuje.

Dela izvajamo v času, ki so za vas najbolj primeren (ponoči, popoldan, prazniki, vikendi…) da ne motimo vašega procesa dela.

Razvijamo se v motivirano ekipo, ki pokriva cel spekter na področju gradenj, prometne signalizacije in prometne opreme.

Veseli bomo vašega povpraševanja 🙂